START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

Ως Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) ορίζεται κάθε οξείας έναρξης εστιακό ή γενικευμένο νευρολογικό κλινικό έλλειμμα, το οποίο οφείλεται σε αποκλειστικά και μόνο αγγειακής αιτιολογίας διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας.

banner-2

naoumis-left-bg

naoumis-left-bg

naoumis-left-bg

Μπορεί να προκληθούν είτε απο ισχαιμία, είτε από αιμορραγία τμήματος αυτού. Στην πρώτη περίπτωση κάποιο αγγείο μπορεί στενωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε τελικά να φραχθεί, ή κάποιο έμβολο, συνήθως θρόμβος, να το φράξει, με αποτέλεσμα να μην αιματώνονται οι περιοχές του εγκεφάλου από εκείνο το σημείο και πέρα. Στην περίπτωση της αιμορραγίας, καποιο αγγείο σπάει και το αίμα που διαχέεται πιέζει ή/και καταστρέφει τις γύρω περιοχές.

Τα πιο συνηθισμένα αίτια των ΑΕΕ είναι το Κάπνισμα, η Αρτηριακή Υπέρταση, ο Σακχαρώδης Διαβήτης, η Κολπική Μαρμαρυγή, η Υπερχοληστεριναιμία, η στένωση Καρωτίδας, η Υπνική Άπνοια, η διατροφή, η ηλικία και το φύλο. ΑΕΕ μπορούν να συμβούν και σε μικρότερες ηλικίες, που συνήθως οφείλονται σε μεταβολικά, ανοσολογικά και αιματολογικά νοσήματα.

Η συμπτωματολογία τους ποικίλλει, ανάλογα με την εντόπιση και την έκταση της βλάβης. Η πιο συνηθισμένη εικόνα αφορά σε αδυναμία ή/και μουδιάσματα ενός ή περισσοτέρων τμημάτων του σώματος. Επίσης, διαταραχή της όρασης, όπως αμαυρώσεις των οπτικών πεδίων ή διπλωπία, διαταραχή του επιπέδου επικοινωνίας και συνείδησης, πτώση της γωνίας του στόματος, δυσκαταποσία αποτελούν συνήθεις ενδείξεις κάποιας αγγειακής εγκεφαλικής βλάβης. Σπανιότερα, τα ΑΕΕ μπορούν εκδηλωθούν και με πιο μεμονωμένα και άτυπα συμπτώματα, όπως ζάλη και αστάθεια βάδισης.

Ειδικότερα για τα αιμορραγικά ΑΕΕ, πολλές φορές συνυπάρχει κεφαλαλγία με σχετικά ειδικούς χαρακτήρες. Νευρολογικά συμπτώματα συνοδευόμενα από αιφνίδιας εγκατάστασης πόνο, με χαρακτηριστικά ασυνήθιστα για τον ασθενή, όπως ένταση και εντόπιση που δεν έχει ξαναβιώσει ή πόνος που να μην υφίεται με τα συνήθη αναλγητικά, θέτουν την υπόψία της αιμορραγίας.

Η μόνη προς το παρόν θεραπεία για τα ισχαιμικά ΑΕΕ είναι η θρομβόλυση, η οποία αποτελεί μια επιθετική, σωτήρια στις περισσότερες περιπτώσεις αντιμετώπιση, που όμως δε στερείται κινδύνων. Εφαρμόζεται μόνο σε ασθενείς που φτάνουν νωρίς – εντός 1,5 με 2 ωρών – στο Νοσοκομείο, με χρονικό παράθυρο έναρξης της θεραπείας εντός 4,5 ωρών. Επιπλέον, λόγω της επικινδυνότητας, υπάρχουν αρκετά κριτήρια αποκλεισμού των ασθενών, ενώ απαραίτητη είναι η παρουσία Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ή τουλάχιστον Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας και εξειδικευμένης ομάδας ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Ως εκ τούτου, λίγοι είναι αυτοί που, όχι μόνο πολύ γρήγορα θα καταφέρουν να φτάσουν στο Νοσοκομείο, αλλά θα τηρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι ασθενείς εισάγονται στο Νοσοκομείο καταρχήν για παρακολούθηση, μιας και κανείς δεν γνωρίζει εξ αρχής την αίτια , ούτε μπορεί να προδιαγράψει την εξέλιξη της βλάβης. Παράλληλα, διενεργείται και η διερεύνηση της πιθανής αιτίας του ΑΕΕ, με εκτεταμένο καρδιολογικό έλεγχο, απεικόνιση του εγκεφάλου, έλεγχο καρωτίδων και αιματολογικό έλεγχο. Στις περιπτώσεις ΑΕΕ σε ηλικίες μικρότερες των 60 ετών πραγματοποιείται επιπλέον και έλεγχος του πηκτικού μηχανισμού του ασθενούς και του αγγειακού δικτύου του εγκεφάλου.

Ο ρυθμός και βαθμός αποκατάστασης του εκάστοτε ασθενούς εξαρτάται από πλήθος παραγόντων, όπως ηλικία, εντόπιση αιτιολογία και έκταση της βλάβης, παχυσαρκία, κλπ. Κάποιοι ασθενείς θα αποκατασταθούν πλήρως εντός μηνός, άλλοι θα πρέπει να περιμένουν έως και 1 έτος, ενώ σε αρκετούς θα μείνει μικρό ή μεγάλο υπόλειμμα. Δεν μπορεί λοιπόν να προκριθεί, παρά μόνο μετά το πέρας κάποιων μηνών. Η αποκατάσταση μπορεί γίνει, αναλόγως της βαρύτητας, είτε στο σπίτι, είτε σε κάποιο εξειδικευμένο κέντρο. Χρυσός κανόνας είναι ο μικρότερος δυνατός χρόνος νοσηλείας και η ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς.